מודל התפתחותי של עסק משפחתי

היכולת להבין את הפרספקטיבה האישית, לעומת הפרספקטיבות של האחרים היא משמעותית ביותר ונקודת מוצא הכרחית ליצירת דיאלוג פתוח ואמיתי.

Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business

Kelin E. Gersick ,John A. Davis, Marion McCollom Hampton, Ivan Lansberg

 

הנחת היסוד היא שעסק משפחתי מורכב משלוש מערכות חופפות ובלתי תלויות:

המשפחה, מערכת ניהול העסק ומערכת הבעלות על העסק.

 

 

 

לכל אחד מהמעגלים הללו יש נורמות שלו, כללי חברות, מערכת ערכים ומבנה ארגוני.

הבדלים בתפיסות בין השותפים למשפחה העסקית מתעוררים באופן טבעי כתוצאה מההתחייבויות שאנשים צריכים למלא בשלושת המעגלים.

 

הכול מושפע מהמיקום במעגלים ומציר הזמן בתוך כל מעגל בנפרד. קיים גרעין של אנשים שנמצאים בחפיפה מוחלטת, והם בני משפחה בעלי עסק שגם מנהלים את העסק. חלק מהאנשים הם בני משפחה שאינם בעלי העסק ואינם עובדים בעסק. יש בעלי העסק שאינם מעורבים בהפעלת העסק, ואחרים מנהלים אך ללא מניות שליטה. אדם שיש לו קשר אחד לעסק יהיה אחד מהסקטורים החיצוניים. לדוגמא, אדם שהוא בעל מניות אך אינו חבר במשפחה וגם אינו עובד של החברה. אנשים שיש להם יותר מקשר אחד לעסק יהיו באחד מתחומי החפיפה של המעגלים. בעל מניות שהוא גם בן משפחה אבל אינו עובד.

 

ההכרה בחפיפה בין המעגלים עוזרת להבנה של מקורות הקונפליקט הבין אישיים, להבנת הדילמות, העדיפויות והגבולות בעסק משפחתי.

אדם שהוא בן משפחה, בעלים בחברה ואינו עובד בחברה ירצה להגדיל את הדיבידנד, כשהוא מרגיש שזה תגמול לגיטימי כבן משפחה והחזר הגיוני להשקעה שלו כבעלים. מצד שני, אדם שהוא חבר משפחה ומועסק בעסק אך אינו בעלים ירצה לדחות דיבידנדים כדי לחזור ולהשקיע בעסק, קונפליקט, דילמות, גבולות בעסק משפחתי, ליצירת אפשרויות התפתחות חדשות. שני האנשים הללו יכולים גם להיות אחים- דומים באישיות, דומים בסגנון, ועם קשר רגשי קרוב- שאינם מבינים מדוע הם אינם מסוגלים להסכים בסוגיה זו.

 

דוגמא אופיינית נוספת נוגעת להחלטה קשה שמשפחה צריכה לקבל לגבי הצעות עבודה לבני משפחה. אילו ילדים יש להעסיק בעסק? איך צריך לשלם להם? האם הם יקודמו?

דרך המעגלים השונים נוצרים השקפות ודעות שונות והן מובנות יותר על רקע המיקום של כל אחד. זה מבהיר את המוטיבציה והפרספקטיבה של האנשים הממוקמים במקומות שונים במערכת הכללית.

 

היכולת להבין את הפרספקטיבה האישית, לעומת הפרספקטיבות של האחרים היא משמעותית ביותר ונקודת מוצא הכרחית ליצירת דיאלוג פתוח ואמיתי.

 

האתגר המרכזי העומד בפני כל עסק משפחתי הוא מציאת אסטרטגיות שיספקו את שלוש המערכות.

 

חזרה למאמרים
© כל הזכויות שמורות למגנט – יעוץ ניהול ואימון בע"מ  |  מיתוג: JazzUp  |  עיצוב גראפי: אוריאל אמגר